Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu”

2019-03-26
Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 został ustanowiony 15 października 2018 r. Program w module 3 zapewnienia wsparcie finansowe w organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach tzw. jadalni.

Kto może uzyskać dofinansowanie?
Program jest skierowany do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.Jak uzyskać dofinansowanie?
Organy prowadzące szkoły muszą złożyć wnioski do wojewody. W przypadku szkół artystycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wniosek należy złożyć do tego ministra, za pośrednictwem Centrum Edukacji Artystycznej.


Na co można przeznaczyć dofinansowanie?
W ramach modułu 3 Program „Posiłek w szkole i w domu” przewidziane są następujące działania:

1) doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek (własna kuchnia i jadalnia) lub doposażenie stołówek, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek,
2) wsparcie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, tzw. jadalni.
UWAGA! Wsparcie dla danej szkoły będzie udzielane się w ramach tylko jednego działania.


Ile wynosi dofinansowanie?
doposażenie i poprawa standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) – do 80 000 zł

· doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione - do 80 000 zł
· zorganizowanie nowych stołówek szkolnych - do 80 000 zł
· adaptacja, poprawa standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni)
- do 25 000 zł

Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 proc. środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.
Do wkładu własnego zalicza się:
1. Wkład finansowy.
2. Wkład rzeczowy:
· w postaci usług lub wyposażenia, określonych w § 2 ust. 7 ww. rozporządzenia, zakupionych w roku złożenia wniosku o wsparcie finansowe, nie później niż do dnia złożenia wniosku,

· za wkład rzeczowy uznane będą również wydatki związane z kosztami osób realizujących zadania wynikające z zakresu zdań zawartych we wniosku, których poniesienie jest niezbędne do jego realizacji,
· wartość wkładu rzeczowego powinna być potwierdzona fakturami lub innymi dokumentami uzupełniającymi o wartości dowodowej równoważnej fakturom.

Firma Edumax przygotowała specjalną ofertę, która pomoże Państwu w organizacji stołówki oraz miejsca spożywania posiłku w szkole. Polecamy stoły, krzesła, zastawę stołową oraz inne akcesoria dostosowane do jadalni szkolnych.
W proponowanym asortymencie znajdziecie Państwo również niezbędne wyposażenie szkolnej kuchni.
Garnki, patelnie, piece i inne akcesoria kuchenne pomogą w przygotowaniu smacznych posiłków oraz poprawią standard funkcjonujących stołówek szkolnych. Wszystkie oferowane produkty spełnią Państwa oczekiwania, a co najważniejsze pozwolą stworzyć miejsce, w którym przyszłe pokolenia będą kształtowały swoje nawyki żywieniowe.

SKORZYSTAJ Z NASZEGO
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel