Dla Placówek budżetowych stosujemy 14 dniowy odroczony termin płatności.

biuro@edumax.com.pl | tel. 737 856 810

Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową
Bezpieczne zakupy
Idosell security badge

Jak napisać protokół z rady pedagogicznej?

2023-05-29
Jak napisać protokół z rady pedagogicznej?

Spotkanie członków rady służy rozmaitym celom związanym z działalnością szkoły i jakością nauczania. Jego ranga i znaczenie są więc duże. Z tego też powodu zdarzenia rozgrywające się w trakcie kolegium muszą zostać udokumentowane. Jak zrobić to poprawnie? Na to pytanie odpowiadamy w artykule!

Jakie tematy są poruszane w czasie spotkań dyrekcji i nauczycieli? Uchwala się budżet i plan roczny. Omawiane są osiągnięcia na polu naukowym i dydaktycznym, a także problemy, z jakimi borykają się pedagodzy. Poruszana jest kwestia ewentualnych szkoleń i stawiane kolejne cele. Wszystkie te tematy są istotne z puntu widzenia nauczycieli i uczniów. Z tego też względu protokół posiedzenia rady pedagogicznej to istotne pismo dokumentujące przebieg rozmów i podjęte decyzje. Jak napisać protokół rady pedagogicznej? Czy protokołowanie rady pedagogicznej jest obowiązkowe? Czytaj dalej, by się dowiedzieć!

Protokół posiedzenia rady a prawo

Na tym, jak wygląda wzór protokołu rady pedagogicznej, skupimy się w dalszej części tekstu. Warto się najpierw zaznajomić z podstawowymi informacjami na temat formułowania tego rodzaju pism. Czy relację ze spotkania, w tym uchwały rady pedagogicznej, trzeba protokołować? Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna: tak, jest to obowiązkowe. Przepis mówiący o tym, że przebieg zebrania rady pedagogicznej należy udokumentować, znaleźć można w Prawie oświatowym. Do czyich obowiązków należy sporządzenie protokołu posiedzenia rady pedagogicznej? Leży to w gestii wybranego przez nią protokolanta. Co istotne, Prawo oświatowe jasno mówi o konieczności przygotowania tego dokumentu, jednak jego ostateczny kształt ustalany jest w regulaminie rady pedagogicznej, w którym określa się też zasady zatwierdzania protokołu rady pedagogicznej, nanoszenia w nim poprawek oraz zastrzeżeń, dokonywania skreśleń i wszelkich innych operacji. Kto ustala wspomniany regulamin? Jego treść zatwierdzić może tylko i wyłącznie sama rada.

Sprawdź: Tablice szkolne

Jak napisać sprawozdanie z rady pedagogicznej?

Trudno mówić o istnieniu jakiegoś jednego, konkretnego wzoru protokołu rady pedagogicznej. Wynika to, chociażby z faktu, że sama decyduje ona o tym, w jaki sposób dokument powinien być formułowany. Jednocześnie przyjęło się, że muszą się w nim znaleźć pewne stałe elementy, które uznaje się za typowe dla wszystkich tego rodzaju pism, zawierających opis przebiegu zebrania rady pedagogicznej. Każdy organ może zresztą przygotować swój wzorzec, według którego spisywane będą następne dokumenty z uchwałami rady pedagogicznej. Wskazuje się, że protokół oznaczony właściwym, również wcześniej ustalonym numerem, powinien zawierać:

  • datę spotkania,
  • listę osób w nim uczestniczących,
  • potwierdzenie przyjęcia poprzedniego dokumentu,
  • porządek, według którego przebiegać będzie spotkanie rady,
  • omówienie tego porządku zawierającego wszystkie punkty spotkania grupy pedagogicznej, składającej się nie tylko z dyrekcji i nauczycieli, ale za ich zgodą także innych osób, których obecność jest w przebiegu spotkania w jakiś sposób istotna,
  • część poświęconą uchwałom z uwzględnieniem szczegółów przeprowadzonego głosowania w każdej wymagającej tego i poruszonej na posiedzeniu sprawie,
  • ewentualne wnioski, rekomendacje oraz załączniki.

Szczegóły sporządzania protokołu

Wyżej wymieniliśmy, czego w dokumencie z zebrania organu, którym jest rada, na pewno nie powinno zabraknąć. W tej części artykułu skupimy się na tym, jak od strony technicznej wygląda dokument dający wgląd w to, co działo się w trakcie spotkania grupy pedagogicznej. Opis jego przebiegu przyjmuje formę dokumentu z posiedzenia, w którym każdą stronę, a w tym uchwały, należy napisać w odpowiedni sposób. Nie może tutaj zabraknąć strony tytułowej z nazwiskiem przewodniczącego zebrania. Każdą stronę dobrze jest opatrzyć nagłówkiem i numerem. Dzięki temu wzorowi strony w protokole będą uporządkowane i nawet jeśli zdarzy się, że dokument zostanie podzielony na części, będzie możliwość odpowiedniego ułożenia stron dokumentujących przebieg zdarzeń mających miejsce w trakcie posiedzenia członków rady. Strony powinny być również opatrzone podpisami osób, które uczestniczyły w procesie tworzenia dokumentu. Na ostatniej z nich napisać trzeba informację o tym, ile stron posiada protokół, co pozwoli lepiej kontrolować, czy nie został on zdekompletowany. Wszystkie pisma potwierdzające zebrania grupy pedagogicznej włącza się do księgi protokołów rady. Razem stanowią one potwierdzenie wszystkiego, co działo się na każdym posiedzeniu i dokumentują przebieg rocznej pracy szkoły. Sama księga także powinna zostać opatrzona pieczęciami i podpisem dyrektora placówki. To najważniejsze elementy czegoś, co nazwać można wzorem omawianego dokumentu.

Odpowiedzialność protokolanta

Protokolant, jak już zostało wspomniane, to osoba wyznaczona przez radę i zobowiązania do spisania protokołu z uwzględnieniem każdego punktu poruszonego na zebraniu organu, nazywanego radą pedagogiczną. Musi on spisać wszystko, co działo się w trakcie posiedzenia. Oczywiście na poprawne sporządzenie pełnej relacji ma on określony, ustalony wcześniej, czas. Usuwa wówczas ewentualne błędy i dopracowuje dokument z przebiegu spotkania, który powinien być udostępniony członkom rady w terminie do siedmiu dni od daty narady. Jeśli protokolant źle wypełnia swoje obowiązki, np. spóźniając się z przygotowaniem protokołu ze spotkania rady, może być pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej. Kto ma wgląd w relację ze spotkania grupy pedagogicznej? Dokument z zebrania ma charakter publiczny, co znaczny, że każda osoba powinna mieć możliwość wglądu w jego treść.

Chociaż nie istnieje ściśle określony wzór pokazujący, jak napisać dokument, którym jest protokół ze spotkania rady, wskazuje się kilka kluczowych zasad, które pomogą stworzyć go w taki sposób, by udzielał wszystkich informacji na temat posiedzenia osobom, które są zainteresowane jego przebiegiem.

Pokaż więcej wpisów z Maj 2023
pixel